Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με τη γλώσσα προγραμματισμού Python

e-learning
  • Ανενεργή
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  • 2 μήνες

  • 370,00
python

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στον προγραμματισμό χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου Python.

Στα πλαίσια του προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα μυηθούν στον προγραμματισμό χρησιμοποιώντας και κατανοώντας τις έννοιες: μεταβλητές, τελεστές, εκφράσεις, τύποι δεδομένων, δομές επανάληψης και ελέγχου, συναρτήσεις, κλάσεις και αντικείμενα (αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός), εξαιρέσεις, δομές δεδομένων, χρήση δεδομένων από αρχεία, δημιουργία απλών GUI (γραφική διεπαφή χρήστη).

Η διδασκαλία μέσα από την πράξη, με την εκπόνηση ασκήσεων, οδηγεί στην καλύτερη εκμάθηση του προγραμματισμού αξιοποιώντας τις θεωρητικές γνώσεις και τα παραδείγματα προγραμμάτων του σεμιναρίου.

Οι επιμορφούμενοι μετά τη λήξη του σεμιναρίου θα έχουν κατανοήσει τα βασικά στοιχεία της Python, θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις προγραμματισμού και θα είναι ικανοί να σχεδιάζουν δικά τους προγράμματα και να επιλύουν προβλήματα με τη χρήση της Python.

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

1. Εισαγωγή στη γλώσσα Python και τα βασικά στοιχεία της, βασικές εντολές και απλά προγράμματα (15/05/2017-11/06/2017)

▸ Τι είναι η γλώσσα προγραμματισμού Python, εγκατάσταση Python IDLE, χρήσιμες βιβλιοθήκες, εκτέλεση απλών εντολών 
▸  Βασικοί τύποι δεδομένων και τελεστές, μεταβλητές και βασικές αριθμητικές πράξεις 
▸  Δομές ελέγχου, λογικές εκφράσεις, εξαιρέσεις 
▸  Δομές επανάληψης 

2. Συναρτήσεις, Δομές Δεδομένων, Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (12/06/2017-09/07/2017)

▸  Συναρτήσεις 
▸  Λίστες 
▸  Λεξικά, πλειάδες 
▸  Κλάσεις και αντικείμενα 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Τμήμα:Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ενδαγγειακές Τεχνικές
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση

Τμήμα:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Τμήμα:Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Μεταπτυχιακό

Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού

Τμήμα:Γεωγραφίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)

Τμήμα:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Δημόσια Ιστορία

Δημόσια Ιστορία

Τμήμα:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
ΤΕΙ Αθήνας
ΤΕΙ Αθήνας
Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και ΙοΤ
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Πληροφοριακά Συστήματα

Πληροφοριακά Συστήματα

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
071220160112

Language Education for Refugees and Migrants (LRM)

Τμήμα:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
071220161257
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Τμήμα:Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου