Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με τη γλώσσα προγραμματισμού Python

e-learning
  • Ανενεργή
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  • 2 μήνες

  • 370,00
python

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στον προγραμματισμό χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου Python.

Στα πλαίσια του προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα μυηθούν στον προγραμματισμό χρησιμοποιώντας και κατανοώντας τις έννοιες: μεταβλητές, τελεστές, εκφράσεις, τύποι δεδομένων, δομές επανάληψης και ελέγχου, συναρτήσεις, κλάσεις και αντικείμενα (αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός), εξαιρέσεις, δομές δεδομένων, χρήση δεδομένων από αρχεία, δημιουργία απλών GUI (γραφική διεπαφή χρήστη).

Η διδασκαλία μέσα από την πράξη, με την εκπόνηση ασκήσεων, οδηγεί στην καλύτερη εκμάθηση του προγραμματισμού αξιοποιώντας τις θεωρητικές γνώσεις και τα παραδείγματα προγραμμάτων του σεμιναρίου.

Οι επιμορφούμενοι μετά τη λήξη του σεμιναρίου θα έχουν κατανοήσει τα βασικά στοιχεία της Python, θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις προγραμματισμού και θα είναι ικανοί να σχεδιάζουν δικά τους προγράμματα και να επιλύουν προβλήματα με τη χρήση της Python.

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

1. Εισαγωγή στη γλώσσα Python και τα βασικά στοιχεία της, βασικές εντολές και απλά προγράμματα (15/05/2017-11/06/2017)

▸ Τι είναι η γλώσσα προγραμματισμού Python, εγκατάσταση Python IDLE, χρήσιμες βιβλιοθήκες, εκτέλεση απλών εντολών 
▸  Βασικοί τύποι δεδομένων και τελεστές, μεταβλητές και βασικές αριθμητικές πράξεις 
▸  Δομές ελέγχου, λογικές εκφράσεις, εξαιρέσεις 
▸  Δομές επανάληψης 

2. Συναρτήσεις, Δομές Δεδομένων, Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (12/06/2017-09/07/2017)

▸  Συναρτήσεις 
▸  Λίστες 
▸  Λεξικά, πλειάδες 
▸  Κλάσεις και αντικείμενα 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Ψυχική Υγεία

Ψυχική Υγεία

Τμήμα:Νοσηλευτικής
ΤΕΙ Θεσσαλίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επιστήμες της Αγωγής

Τμήμα:Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής

ΠΜΣ " Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική"

Τμήμα:Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (M.Sc in «Banking and Finance»)

Τμήμα:Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Energy Technologies and Management
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Ρητορική: Θεωρία και Πραξη

Ρητορική: θεωρία και πράξη

Τμήμα:Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού 1

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού

Τμήμα:Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
International MBA

International MBA

Τμήμα:Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βιοεπιχειρείν

Βιοεπιχειρείν

Τμήμα:Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΠΜΣ
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.
191220160507

Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής

Τμήμα:Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΕΑΠ
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
φτθκφγθλθ

M.A.Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe

Τμήμα:Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
071220160343

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας

Τμήμα:Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών