Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με τη γλώσσα προγραμματισμού Python

e-learning
  • Ανενεργή
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  • 2 μήνες

  • 370,00
python

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στον προγραμματισμό χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου Python.

Στα πλαίσια του προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα μυηθούν στον προγραμματισμό χρησιμοποιώντας και κατανοώντας τις έννοιες: μεταβλητές, τελεστές, εκφράσεις, τύποι δεδομένων, δομές επανάληψης και ελέγχου, συναρτήσεις, κλάσεις και αντικείμενα (αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός), εξαιρέσεις, δομές δεδομένων, χρήση δεδομένων από αρχεία, δημιουργία απλών GUI (γραφική διεπαφή χρήστη).

Η διδασκαλία μέσα από την πράξη, με την εκπόνηση ασκήσεων, οδηγεί στην καλύτερη εκμάθηση του προγραμματισμού αξιοποιώντας τις θεωρητικές γνώσεις και τα παραδείγματα προγραμμάτων του σεμιναρίου.

Οι επιμορφούμενοι μετά τη λήξη του σεμιναρίου θα έχουν κατανοήσει τα βασικά στοιχεία της Python, θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις προγραμματισμού και θα είναι ικανοί να σχεδιάζουν δικά τους προγράμματα και να επιλύουν προβλήματα με τη χρήση της Python.

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

1. Εισαγωγή στη γλώσσα Python και τα βασικά στοιχεία της, βασικές εντολές και απλά προγράμματα (15/05/2017-11/06/2017)

▸ Τι είναι η γλώσσα προγραμματισμού Python, εγκατάσταση Python IDLE, χρήσιμες βιβλιοθήκες, εκτέλεση απλών εντολών 
▸  Βασικοί τύποι δεδομένων και τελεστές, μεταβλητές και βασικές αριθμητικές πράξεις 
▸  Δομές ελέγχου, λογικές εκφράσεις, εξαιρέσεις 
▸  Δομές επανάληψης 

2. Συναρτήσεις, Δομές Δεδομένων, Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (12/06/2017-09/07/2017)

▸  Συναρτήσεις 
▸  Λίστες 
▸  Λεξικά, πλειάδες 
▸  Κλάσεις και αντικείμενα 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Τμήμα:Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση

Τμήμα:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.
MSc in Energy Systems

MSc in Energy Systems

Τμήμα:Μηχανολόγων Μηχανικών
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.
Πληροφορική Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΠΜΣ “Πληροφορική"

Τμήμα:Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
International MBA

International MBA

Τμήμα:Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Θεολογία (ΜΑ)

Θεολογία (ΜΑ)

Τμήμα:Θεολογίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Τμήμα:Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική

Τμήμα:Μηχανικών Η_Υ και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Πελοππονήσου

Τοπική και Περιφερειακή ανάπτυξη και αυτοδιοίκηση

Τμήμα:Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας