Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με τη γλώσσα προγραμματισμού Python

e-learning
  • Ανενεργή
  • Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  • 2 μήνες

  • 370,00
python

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στον προγραμματισμό χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου Python.

Στα πλαίσια του προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα μυηθούν στον προγραμματισμό χρησιμοποιώντας και κατανοώντας τις έννοιες: μεταβλητές, τελεστές, εκφράσεις, τύποι δεδομένων, δομές επανάληψης και ελέγχου, συναρτήσεις, κλάσεις και αντικείμενα (αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός), εξαιρέσεις, δομές δεδομένων, χρήση δεδομένων από αρχεία, δημιουργία απλών GUI (γραφική διεπαφή χρήστη).

Η διδασκαλία μέσα από την πράξη, με την εκπόνηση ασκήσεων, οδηγεί στην καλύτερη εκμάθηση του προγραμματισμού αξιοποιώντας τις θεωρητικές γνώσεις και τα παραδείγματα προγραμμάτων του σεμιναρίου.

Οι επιμορφούμενοι μετά τη λήξη του σεμιναρίου θα έχουν κατανοήσει τα βασικά στοιχεία της Python, θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις προγραμματισμού και θα είναι ικανοί να σχεδιάζουν δικά τους προγράμματα και να επιλύουν προβλήματα με τη χρήση της Python.

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

1. Εισαγωγή στη γλώσσα Python και τα βασικά στοιχεία της, βασικές εντολές και απλά προγράμματα (15/05/2017-11/06/2017)

▸ Τι είναι η γλώσσα προγραμματισμού Python, εγκατάσταση Python IDLE, χρήσιμες βιβλιοθήκες, εκτέλεση απλών εντολών 
▸  Βασικοί τύποι δεδομένων και τελεστές, μεταβλητές και βασικές αριθμητικές πράξεις 
▸  Δομές ελέγχου, λογικές εκφράσεις, εξαιρέσεις 
▸  Δομές επανάληψης 

2. Συναρτήσεις, Δομές Δεδομένων, Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός (12/06/2017-09/07/2017)

▸  Συναρτήσεις 
▸  Λίστες 
▸  Λεξικά, πλειάδες 
▸  Κλάσεις και αντικείμενα 

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Φιλοσοφία και Διοίκηση Μάνατζμεντ

Φιλοσοφία και Διοίκηση Μάνατζμεντ

Τμήμα:Οικονομικών Επιστημών, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό

Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού

Τμήμα:Γεωγραφίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μεταπτυχιακό
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ιστορία και Τεκμηρίωση
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής

ΠΜΣ " Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική"

Τμήμα:Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Spoudase

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού

Τμήμα:Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Βιοεπιχειρείν

Βιοεπιχειρείν

Τμήμα:Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Τμήμα:Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική

Τμήμα:Μηχανικών Η_Υ και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Πελοππονήσου

Τοπική και Περιφερειακή ανάπτυξη και αυτοδιοίκηση

Τμήμα:Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο