Τομείς Εφαρμογής

Το πρόγραμμα καλύπτει ευρύ φάσμα ταχύρρυθμων μαθημάτων και σεμιναρίων σε σύγχρονα θέματα Τουρισμού, όπως Μάρκετινγκ, Οργάνωσης και Διοίκησης Λογιστικής, Κοστολόγησης, Διαδικτύου, Νέων Μέσων (Social Media, Digital), Επιχειρηματικότητας και Προσωπικής Επαγγελματικής Εικόνας των επαγγελματιών του ελληνικού τουρισμού.