Loading...

Αξιολόγηση & Ενεργός έρευνα: Ο Δάσκαλος Ερευνητής

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 380
ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
ΠΟΛΗ:
bookmark
Share
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να δείξουν τον δρόμο για το πέρασμα σε μια νέα εποχή με «όπλα» στη φαρέτρα τους την  έρευνα, την κριτική ανάγνωση, την πράξη με φρόνηση!

  «Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΓΕΤΩΝΩΝ»

  …θολές και συγκεχυμένες ιδέες, αποπροσανατολιστικά διλήμματα, αντικρουόμενες θέσεις, καταιγιστική πληροφόρηση, ανατροπή συστημάτων αξιών, κυριαρχία του λόγου που δε συμβαδίζει με την πράξη, επιφανειακή γνώση….

  Οι νέοι και οι νέες γεννιούνται και μεγαλώνουν σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ανελέητα παρασυρόμενος από τη δίνη της αναπτυσσόμενης τεχνολογίας και της επιτάχυνσης των πάντων. Θα μπορέσουν, άραγε, να αποκωδικοποιήσουν τα θετικά μηνύματα της εποχής τους οι άνθρωποι και  να προσαρμοστούν στους νέους ρυθμούς και στις διαρκείς αλλαγές; Θα επιβιώσουν στην εποχή της χαοτικής αστάθειας και της αβεβαιότητας θα «εξ-αφανιστούν» ή θα πρέπει να μετακινηθούν σε «θερμότερα» μέρη;

  Οι εκπαιδευτικοί βιώνοντας και οι ίδιοι το φαινόμενο της αλλαγής της εποχής καλούνται να αντιδράσουν και να συνδράμουν σε αυτή τη νέα προσαρμογή-μετάβαση των νέων ανθρώπων!

  Καλούνται να δείξουν τον δρόμο για το πέρασμα σε μια νέα εποχή με «όπλα» στη φαρέτρα τους την  έρευνα, την κριτική ανάγνωση, την πράξη με φρόνηση!

  Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί:

  ✔ Να συνειδητοποιήσουν τη σχέση έρευνας – διδασκαλίας
  ✔ Να κατανοήσουν τις αρχές, τις αξίες και τη μεθοδολογία της Ενεργού Έρευνας (Active Research) και τη σημασία της για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή του δάσκαλου της πράξης ως σύγχρονου επαγγελματία.
  ✔ Να ενημερωθούν και να ασκηθούν στο σημαντικό ζήτημα της αξιολόγησης,  της αυτοαξιολόγησης και της αλληλοαξιολόγησης.
  ✔ Να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την οργάνωση της διδασκαλίας μέσα από τον σχεδιασμό και την εκπόνηση έρευνας σε θέμα δικής τους επιλογής.
  ✔ Να ασκηθούν στη διαδικασία και μεθοδολογία δημοσιοποίησης της γνώσης που παράγουν.

  Αναπόσπαστο κομμάτι της Ενεργού Έρευνας είναι η ουσιαστική και διαρκής αξιολόγηση. Οι συμμετέχοντες στα σεμινάριά μας θα έχουν την ευκαιρία ν’ ασκηθούν και σ’ αυτό το σημαντικό ζήτημα που είναι, άλλωστε, απαραίτητο ‘βήμα’ της Ενεργού Έρευνας.

  Σεμινάριο 70 ωρών (36 ώρες διά ζώσης διδασκαλία & 34 ώρες εκπόνηση εργασίας με εποπτεία)
  Ενεργός Έρευνα στη Διδακτική Πράξη: Έμφαση στον Κριτικά Σκεπτόμενο Δάσκαλο – Ερευνητή
  Πρόγραμμα σεμιναρίου

  1ο  Μέρος προγράμματος: 70 διδακτικές ώρες

  Θεματικές ενότητες:

  1. “Επαγγελματίας δάσκαλος”: Κριτική αποδόμηση
  2. Το υπάρχον επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτικού: ποιους ανθρώπους προσελκύει το επάγγελμα, με ποιες διαδικασίες και με ποιες συνέπειες;
  3. Θεωρητική ενημέρωση του εκπαιδευτικού: Πηγές και αξιολόγησή τους
  4. ‘Επίσημη’ και ‘ανεπίσημη’, ‘προσωπική’ θεωρία: η εξερεύνηση της σχέσης
  5. Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας: ποια είναι η σχέση;
  6. “Τι Είδους Εκπαιδευτικός Είμαι”; Πορεία αυτοεξερεύνησης
  7. Η αυτοαντίληψη και η αυτοεκτίμηση του εκπαιδευτικού και η επίδρασή τους στην αυτοαντίληψη/αυτοεκτίμηση των μαθητών και στη σχολική επίδοση
  8. Κριτικό Αναπτυξιακό Μοντέλο: Διεπιστημονική προσέγγιση
  9. Διασυνοριακή Εφαρμογή του Κριτικού Αναπτυξιακού Μοντέλου με όχημα την Ενεργό Έρευνα 
  10. Αναλυτικό πρόγραμμα και σχολικό εγχειρίδιο: πόσο σαφής είναι η σχέση;
  11. Από τη διδασκαλία ως “τεχνολογία” προς τη διδασκαλία ως Ηθική Πρακτική 
  12. Ο Δάσκαλος ως Ερευνητής – Σύμβουλος – Επικοινωνός: Ένα δυναμικό τρίγωνο.
  13. Κριτική σκέψη και ο κριτικά σκεπτόμενος εκπαιδευτικός
  14. Ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος με τη Στρατηγική Προσέγγιση της Φιλοσοφίας της Ενεργού Έρευνας
  15. Μεθοδολογία της Ενεργού Έρευνας: έμφαση στην παρατήρηση και την κριτική ανάλυση με σύγχρονες ερευνητικές μεθόδους
  16. Έρευνα και αξιολόγηση: Ζητήματα ηθικής στην έρευνα και την αξιολόγηση 
  17. Αυτοαξιολόγηση, Αλληλοαξιολόγηση & Δημιουργικός συμβιβασμός
  18. Η διδασκαλία ως σκηνοθεσία: πώς θα ‘σκηνοθετήσω’ ή θα σχεδιάσω το διδακτικό μου έργο;
  19. Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός προγράματος Ενεργού Έρευνας με εποπτεία
  20. Παρουσίαση του ατομικού ερευνητικού προγράμματος σε προσομοίωση συνεδρίου
  21. Αξιολόγηση και σχεδιασμός περαιτέρω δραστηριοτήτων

  2ο Μέρος του Προγράμματος (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

  Αυτό το μέρος του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με Βρετανικό Πανεπιστήμιο που έχει επιλέξει η ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, θα προταθεί μια σειρά διδακτικών ενοτήτων (modules)  από τις οποίες ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να επιλέξει ένα ή περισσότερα modules που θα υλοποιοούνται με το πρόγραμμα και την εποπτεία του Βρετανικού Πανεπιστημίου το οποίο και θα χορηγεί πιστοποίηση σε επίπεδο Masters. H παρουσίαση αυτών των προγραμμάτων θα γίνει κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

  Βασικοί διδάσκοντες:

  • Κοσμίδου-Hardy Χρυσούλα, Επ. Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Πρόεδρος της ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ.
  • Μαρμαρινός Γιάννης, Ομότ. Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής πανεπ. Αθηνών, Μέλος του Δ.Σ. της ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ.
  • Jack Whitehead, Professor UK., Διεθνής Αντιπρόεδρος της ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ.
  • Τσίγκου Πολυάνθη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης, Μέλος του Δ.Σ. της ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ.
  • Γιώργος Μαχιάς, Καθηγητής Εφαρμογών στο ΤΕΙ Αθηνών, Ταμίας της ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ. 

  Βασικοί μας συνεργάτες και διευκολυντές στη βιωματική διαδικασία είναι μέλη του ΔΣ και απλά μέλη της ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ. καθώς και συνάδελφοι της διδακτικής πράξης όπως οι:

  • Σμυρνή Σοφία, Καθηγήτρια, Χημικός και Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • Παπαδοπούλου Μαρία, Καθηγήτρια, Φιλόλογος και Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
  • Μαστοράκη Έλενα, Προϊσταμένη στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας.

  Πιστοποίηση: Χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης και  Αναλυτικό Πιστοποιητικό (Lifelong Pass) απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων που καλλιεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

  Χρόνος πραγματοποίησης:
  ▸ Κυριακή, 2 Απριλίου 2017, 9.30 – 17.15 (9 διδ. ώρες)
  ▸ Σάββατο 8 Απριλίου 2017, 09.30 – 17.15 (9 διδ. ώρες)
  ▸ Κυριακή 9 Απριλίου 2017, 09.30 – 17.15 (9 διδ. ώρες)
  ▸ Κυριακή 7 Μαΐου 2017, 09.30  – 17.15 (9 διδ. ώρες)

  Σχεδιασμός και υλοποίηση Ερευνητικού Προγράμματος Ενεργού Έρευνας με Εποπτεία και παρουσίασή του σε προσομοίωση συνεδρίου (34 διδ.ώρες)

  Χώρος πραγματοποίησης:
  Θέατρο και Κέντρο Χορού Φλαμέγκο Arroyo Nuevo στον Κεραμεικό, Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 128

  Κόστος: 380€, Προκαταβολή: 100€ και εξόφληση μέχρι 9 Απριλίου 2017.
  Μέλη: 350€, Προκαταβολή: 100€ και εξόφληση μέχρι 9 Απριλίου 2017.
  Κατάθεση στον παρακάτω λογαριασμό της ΣΥ.Ν.Θ.Ε.ΣΗ αναφέροντας ονοματεπώνυμο και τίτλο του σεμιναρίου: 5141-032152-687, Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
  Τελευταία ημέρα δήλωσης συμμετοχής και κατάθεσης προκαταβολής:26 Μαρτίου 2017

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΆΡΘΡΑ