Η Διαχείριση των Κρίσεων

e-learning
 • Ανενεργή
 • Πανεπιστήμιο Πειραιά

 • 2 μήνες

 • 240
141020160409

Σκοπός

Το σύγχρονο Crisis Management (Η Διαχείριση Κρίσεων) αναπτύχθηκε από την ανάγκη του ελέγχου των συνεπειών καταστροφικών ή οδυνηρών καταστάσεων για μια επιχείρηση ή έναν οργανισμό. Θα πρέπει ως διαχείριση να παραμείνει ανεξάρτητη από το περιεχόμενο της κρίσης. Για κάποιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς είναι απαραίτητο να έχουν καταστρώσει εκ των προτέρων κάποια σχέδια για να διασφαλίσουν όχι μόνο τη συνέχεια των εργασιών τους αλλά, και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών μιας μικρής σε έκταση ή μεγαλύτερης σε συνέπειες κρίσης.

Στο πρόγραμμα αυτό αναλύονται, με άμεσο τρόπο κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους συμβαίνουν οι κρίσεις και προτείνονται λύσεις για την καλύτερη διαχείρισή τους τόσο πριν και κατά την διάρκεια του γεγονότος, όσο και μετά το συμβάν.

Στόχος

Στόχος του σεμιναρίου είναι ο περιορισμός ή η ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε βλάβης ή άλλης επίπτωσης στη φήμη και την δημόσια εικόνα της επιχείρησης. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων των στελεχών που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν – διαχειριστούν μια ενδεχόμενη κρίση. Βασιζόμαστε πάνω στις υπάρχουσες γνώσεις, την εμπειρία και τις συμπεριφορές των υπευθύνων και βελτιώνουμε τις δεξιότητές τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανώτερα στελέχη της διοίκησης και τους διευθυντές λειτουργίας, παραγωγής και συντήρησης της κάθε επιχείρησης, στα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, στους εργαζόμενους που ασχολούνται με την επικοινωνία – την Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και στους εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις ομάδες για την αντιμετώπιση κρίσεων και θέλουν να συμβάλλουν θετικά στη διατήρηση της εικόνας της επιχείρησης στα μάτια των πελατών της και της κοινωνίας.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό

Σημειώσεις προερχόμενες από την Ελληνική και την διεθνή βιβλιογραφία με μελέτες περίπτωσης (case studies), παραδείγματα, στρατηγικές και καλές πρακτικές οι οποίες αν εφαρμοστούν από τους επιμορφούμενους μπορεί να τους πείσουν και να τις εφαρμόσουν στην υπηρεσία ή τον οργανισμό που εργάζονται.

Το πρόγραμμα

Ενότητα 1η

 • Η κατανόηση της κρίσης, ο ορισμός των κρίσεων,
 • Ανάλυση των διαφορετικών μορφών των κρίσεων,
 • Γιατί συμβαίνουν οι κρίσεις; Είναι αναπόφευκτες;
 • Η ανατομία μιας κρίσης και η πρόβλεψή της,
 • Εξομοίωση κρίσης σε πραγματικό χρόνο (διαχωρισμός των καταρτιζομένων σε δύο ομάδες:
 1. Η πρώτη θα προετοιμάσει την περίπτωση εκδήλωσης μιας κρίσης
 2. Η δεύτερη θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των σχέσεων με τον τύπο
 • Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με την κρίση και τη μετά την κρίση περίοδο
 • Παρουσίαση δημοσιευμάτων του Τύπου
 • Συλλογική και ατομική ανάλυση (άνευ κριτικής διάθεσης) των στάσεων και των αντιδράσεων του κάθε συμμετέχοντα στην κρίση
 • Συμβουλές και προτάσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των ΜΜΕ κατά τη διάρκεια μιας κρίσης

Ενότητα 2η

 • Διαφορετικές περιπτώσεις κρίσης
 • Πως λειτουργούν τα ΜΜΕ σε περιόδους κρίσης: διάφοροι τρόποι για εντοπισμό της είδησης, ο ρόλος και οι προσδοκίες διαφορετικών τύπων ΜΜΕ, οι επιλογές και η παρουσίαση της είδησης (editorial)
 • Τηλεφωνική δήλωση, η αρχή του επικοινωνιακού κυκλώματος: παγίδες προς αποφυγή, αρχές που θα πρέπει να τηρηθούν (σύμπνοια, δράση, διαφάνεια)
 • Διαφύλαξη της εταιρικής εικόνας κατά το ρεπορτάζ: ερωτήσεις – παγίδες, ψυχολογικά και συναισθηματικά κριτήρια
 • Ζωντανές ή ταυτόχρονες συνεντεύξεις με αντικρουόμενες απόψεις. Απαντώντας άμεσα χωρίς την αποφυγή των ερωτήσεων, χωρίς απώλεια της αυτοσυγκράτησης και επιβεβαιώνοντας ότι το μήνυμα θα μεταδοθεί σωστά στο κοινό
 • Ελέγχοντας το μήνυμα κατά τη Συνέντευξη Τύπου: εκφράζοντας ξεκάθαρα το μήνυμα, επικίνδυνο ή “βαρύ” λεξιλόγιο, θετικές εκφράσεις

Ενότητα 3η

 • Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσουμε και ποιους οικονομικούς πόρους να χρησιμοποιήσουμε
 • Η κρίση και η επικοινωνία με τα ΜΜΕ: ο χρηματοοικονομικός πυλώνας και ο πυλώνας εταιρικής εικόνας για την εταιρεία και τους εργαζόμενους
 • Ο πυρήνας της κρίσης και το Γραφείο Τύπου: ατομικοί ρόλοι, πηγές πληροφόρησης, ο εκπρόσωπος για τα ΜΜΕ, οι προτεραιότητες στις επαφές, οι παγίδες προς αποφυγή
 • Η πληροφόρηση κατά την κρίση: οι πληροφορίες που πρέπει να μεταφερθούν με την επικοινωνία και σε ποιον; Μηνύματα – κλειδιά, οπτικές γωνίες και παράθεση επιχειρημάτων
 • Το δελτίο τύπου κατά την περίοδο κρίσης: το επικοινωνιακό εργαλείο επιλογής
 • Ο ρόλος του Εκπροσώπου Τύπου (Spokesperson)
 • Ζωντανό ρεπορτάζ, απάντηση στις ερωτήσεις ενός δημοσιογράφου σε περίοδο κρίσης
 • Η συνέντευξη τύπου από την εταιρεία
 • Συνεντεύξεις με αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις
 • Κλείσιμο προγράμματος – τελικές σκέψεις – συμπεράσματα.

Οι δεξιότητες που στοχεύουμε να βελτιωθούν

 • Προετοιμασία και οργάνωση συλλογικής ανταπόκρισης σε μια κατάσταση κρίσης
 • Απόκτηση των κατάλληλων αντανακλαστικών ως οργανισμός
 • Αντίσταση στην πίεση των δημοσιογράφων
 • Απόκτηση γνώσης σχετικά με το πώς να τερματιστεί μια κρίση
 • Διαχείριση της χρονικής περιόδου μετά την κρίση
 • Ανατροφοδότηση για την διοίκηση και τους εργαζόμενους
 • Κατανόηση της λειτουργίας των ΜΜΕ σε περίοδο κρίσης
 • Ενδυνάμωση του ρόλου του Εκπροσώπου Τύπου (Spokesperson)
 • Διατήρηση και προώθηση της εταιρικής εικόνας
 • Αντίσταση στην πίεση των δημοσιογράφων
 • Προετοιμασία και οργάνωση της επικοινωνίας σε περίπτωση κρίσης
 • Αναγνώριση αδύναμων επικοινωνιακών σημάτων
 • Αξιολόγηση των κινδύνων στις οποίες εκτίθεται η εταιρική εικόνα
 • Διαχείριση των σχέσεων με τα ΜΜΕ κατά την περίοδο κρίσης
 • Κατανόηση των προσαρμοσμένων εργαλείων επικοινωνίας στην περίοδο κρίσης

Διάρκεια
Δύο μήνες

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Τμήμα:Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τραύματα & Ελκη, Θεραπεία - Φροντίδα
ΤΕΙ Αθήνας
Φιλοσοφία και Διοίκηση Μάνατζμεντ

Φιλοσοφία και Διοίκηση Μάνατζμεντ

Τμήμα:Οικονομικών Επιστημών, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό

Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού

Τμήμα:Γεωγραφίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μεταπτυχιακό
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ιστορία και Τεκμηρίωση
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής

ΠΜΣ " Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική"

Τμήμα:Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Spoudase

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού

Τμήμα:Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Βιοεπιχειρείν

Βιοεπιχειρείν

Τμήμα:Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Τμήμα:Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα

Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα

Τμήμα:Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πελοππονήσου

Τοπική και Περιφερειακή ανάπτυξη και αυτοδιοίκηση

Τμήμα:Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου