Δύο Ετήσιες Υποτροφίες «Δημήτρης Μανωλόπουλος»

Δύο Ετήσιες Υποτροφίες «Δημήτρης Μανωλόπουλος»

17/05/2019 - 12:25

Η Space Hellas, ανακοινώνει την προκήρυξη δύο ετήσιων τιμητικών υποτροφιών «Δημήτρης Μανωλόπουλος», σε αποφοίτους δημόσιων ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή ισότιμων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, εις μνήμην του ιδρυτής της, Δημήτρη Μανωλόπουλου.

Οι υποτροφίες με συνολικό ποσό έξι χιλιάδες ευρώ η κάθε μια, θα απονεμηθούν σε αποφοίτους δημόσιων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας ή ισότιμων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Εξωτερικού, οι οποίοι θα εγγραφούν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε συγκεκριμένα μεταπτυχιακά προγράμματα των ελληνικών Πανεπιστημίων, (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - ΑΕΙ) στην περιοχή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και κατά προτίμηση σε τομείς σχετικούς με τηλεπικοινωνίες, δίκτυα υπολογιστών, ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων ( IT Security), κυβερνοασφάλεια (Cyber Security) και τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) . 

Δείτε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου