Δωρεάν Σεμινάρια στον προγραμματισμό από την Microsoft στην Θεσσαλονίκη

Σεμινάριο
  • Ανενεργή
  • Microsoft

  • 8 ημέρες

  • ΔΩΡΕΑΝ
Σεμινάρια

Η HePIS σε συνεργασια με τη Microsoft Hellas υποδέχονται την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού στις 15-23 Οκτωβρίου και σε καλούν να συμμετάσχεις εντελώς δωρεάν στις δράσεις τους. Μπορείτε να λάβετε μέρος σε προγράμματα κατασκευής ιστοσελίδων 30 ωρών και προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για εκμάθηση προγραμματισμού 180 ωρών

Πρόγραμμα Κατασκευής ιστοσελίδων

Εκατό (100) υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δεξιότητες Προγραμματισμού δημιουργώντας τη δική τους ιστοσελίδα με τη χρήση HTML, CSS και JavaScript. Tα προγράμματα εκπαίδευσης διάρκειας 30 ωρών θα πραγματοποιηθούν σε κέντρα εκπαίδευσης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καβάλα.

Προτεραιότητα δίνεται σε νέους ανέργους έως 28 ετών.

Για την επιλογή των υποψηφίων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Μετά το πέρας των σεμιναρίων θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχών: Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016

Δείτε περισσότερα εδώ

Τα σεμινάρια κατασκευής ιστοσελίδων θα πραγματοποιηθούν τις κάτωθι ημέρες και ώρες:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΟΠΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1o ΤΜΗΜΑ (HTML, CSS, JAVASCRIPT)

ΑΘΗΝΑ (ΚΟΡΑΗ 3) ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: 18, 20, 25, 27,

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: 1, 3, 8, 10, 15, 17

19.00 – 22.00

2o ΤΜΗΜΑ (HTML, CSS, JAVASCRIPT)

ΑΘΗΝΑ (ΚΟΡΑΗ 3) ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: 18, 20, 25, 27,

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: 1, 3, 8, 10, 15, 17

19.00 – 22.00

3o ΤΜΗΜΑ (HTML, CSS, JAVASCRIPT)

ΓΛΥΦΑΔΑ

(Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ 27)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: 19, 21, 24, 26, 31

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: 2, 4, 7, 9, 11

10:00 – 14.00

4o ΤΜΗΜΑ (HTML, CSS, JAVASCRIPT)

ΓΛΥΦΑΔΑ

(Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ 27)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: 19, 21, 24, 26, 31

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: 2, 4, 7, 9, 11

19.00 – 22.00

5o ΤΜΗΜΑ (HTML, CSS, JAVASCRIPT)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: 19, 21, 24, 26, 31

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: 2, 4, 7, 9, 11

19.00 – 22.00

6o ΤΜΗΜΑ (HTML, CSS, JAVASCRIPT)

ΚΑΒΑΛΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: 19, 21, 24, 26, 31

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: 2, 4, 7, 9, 11

19.00 – 22.00

Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης στην Αθήνα, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους laptop με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

  • CPU: Intel i3
  • RAM: 4GB
  • Μνήμη κάρτας γραφικών: 1GB

Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχών: Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016

Για την επιλογή των υποψηφίων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Μετά το πέρας των σεμιναρίων θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

A/A

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 Βασικά Στοιχεία της HTML

Κατανόηση του γενικού σκοπού ενός ιστότοπου – website, οργάνωση των πληροφοριών για δημοσίευση στο Web, εισαγωγή στην γλώσσας κατασκευής ιστοσελίδων HTML, αναφορά στα πρότυπα XHTML 1.1 και HTML5, γνώση της βασικής δομής μιας ιστοσελίδας και αναφορά στις βασικές ετικέτες , Σχόλια , Αριθμημένες λίστες, Μη διατεταγμένες λίστες, Προσθήκη συνδέσεων, Μορφοποίηση κειμένου με την HTML, Προσθήκη εικόνων, χρώματος και φόντου.

2

Βασικά Στοιχεία της HTML

Κατανόηση του τρόπου κατασκευής πινάκων (Μέρη πίνακα – Αλλαγή μεγέθους πίνακα- περιγραμμάτων και κελιών- Χρώμα πίνακα και κελιών – Στοίχιση και ομαδοποίηση γραμμών και στηλών), Σχεδίαση φορμών (Δημιουργία στοιχείων ελέγχου – Δημιουργία κουμπιών), Εισαγωγή Ήχου, Βίντεο, Στοιχεία της HTML5

3

Βασικά Στοιχεία της CSS

Κατανόηση της διαδικασίας προσθήκης φύλλων στυλ σε μια ιστοσελίδας, Ορισμός CSS, Εξωτερικό Φύλλο Στυλ (External Style Sheet).,Εσωτερικό Φύλλο Στυλ (Internal Style Sheet), Inline Style, μέσα στο HTML στοιχείο, κατανόηση των όρων επιλογέας (selector), ιδιότητα (property) και τιμή (value) , Ομαδοποίηση (Grouping),Τα Χαρακτηριστικά Class, (Attribute), Id, Σχόλια, Ιδιότητες Φόντου CSS, Γνώση των όρων Ιδιότητες Κειμένου του CSS (Ιδιότητες Γραμματοσειράς, Xρώμα, Απόσταση Χαρακτήρων, Ευθυγράμμιση Κειμένου, Διακόσμηση Κειμένου).

4

Βασικά Στοιχεία της CSS

Γνώση των ιδιοτήτων. Εσοχή Πρώτης Γραμμής Παραγράφου, Έλεγχος των Γραμμάτων Κειμένου, Ιδιότητες Περιγράμματος του CSS, Ιδιότητες Περιθωρίου του CSS, ΙδιότητεςPadding του CSS, Ιδιότητες Λίστας του CSS.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ HTML και CSS

5

Η Γλώσσα Προγραμματισμού JAVASCRIPT

Κατανόηση του σκοπού της JavaScript, Ευκολία στη χρήση, Αύξηση επιδόσεων διακομιστών, Ενοποίηση με το πρόγραμμα περιήγησης, Γνώση της ετικέτας <script>, Δομή μιας δέσμης ενεργειών JavaScript , το χαρακτηριστικό src

6

Η Γλώσσα Προγραμματισμού JAVASCRIPT

Κατανόηση των Τελεστών και εκφράσεων της JavaScript, χρήση Μεταβλητών, Γνώση των Δομών ελέγχου, η πρόταση if, οι Βρόχοι for και While, περιγραφή των Συναρτήσεων και πινάκων, Συμβάντα.

7

Η Γλώσσα Προγραμματισμού JAVASCRIPT

Κατανόηση της διαδικασίας επικύρωσης φορμών με την JavaScript, Απόκρυψη και εμφάνιση στοιχείων, Προσθήκη περιεχομένου σε μια σελίδα, Κατανόηση του αντικειμένου DOM (Μέθοδοι – Στοιxεία (elements) ), DOM – HTML, DOM – CSS, DOM – Events – ΕventsListeners, Κόμβοι (nodes), Περιήγηση (Νavigation).

8

Η Bιβλιοθήκη τηςJAVASCRIPT,JQUERY

Κατανόηση του σκοπού της βιβλιοθήκης JQUERY, Eγκατάσταση, σύνταξη, Επιλογέας (selector), σύνδεση συμβάντων (events).Kατανόηση των JQUERY effects (Fade – slide– Animate– stop– callback)

9

Η Bιβλιοθήκη τηςJAVASCRIPT,JQUERY

Τροποποίηση στυλ στην σελίδα, Απόκρυψη και εμφάνιση στοιχείων, Αλλαγή ιδιοτήτων και στυλ. Γνώση του τρόπου χειρισμού κλάσεων, Χειρισμός τιμών φόρμας, Προσθήκη και αφαίρεση στοιχείων, JQUERY HTML (Get – Set – Add – Remove–Css-)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ HTML – CSS – JAVASCRIPT – JQUERY

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

Τμήμα:Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου