διορισμοι

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

20/09/2019 - 09:01

Οι διορισμοί με βάση το προσοντολόγιο Γαβρόγλου στην Ειδική Αγωγή έχουν μπει σε τροχιά ολοκλήρωσης καθώς σύμφωνα με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας έως στους επόμενους 2 μήνες θα έχει αναρτηθεί η προκήρυξη. Παράλληλα την Πέμπτη 20/09 ενημερωθήκαμε από το Υπ.Παιδείας και τον ΑΣΕΠ ότι ξεκινάει η διαδικασία διορισμών καθώς εκδόθηκε ο πρώτος αξιολογικός πίνακας (ΕΒΠ).

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από 20 Σεπτεμβρίου 2019 έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2019

Με βάση το προσοντολόγιο θα πραγματοποιηθούν και οι επόμενες προσλήψεις αναπληρωτών όπου οι αιτήσεις τους θα γίνουν (σύμφωνα με τι έγινε πέρυσι) στα τέλη του Απριλίου του 2020

Κομβικής σημασίας για την κατάθεση των αιτήσεων από πλευράς υποψήφιων είναι, μεταξύ άλλων, η μοριοδότηση που προσδίδουν τα επιμορφωτικά προγράμματα δημόσιων πανεπιστημίων (2 μόρια) στο σύνολο των ακαδημαϊκών κριτηρίων. 

Επικουρικοί πίνακες ΕΑΕ

Επιπλέον, στο άρθρο 58 «Κριτήρια αξιολογικού πίνακα Εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.» στην παράγραφο 4 προβλέπεται η ένταξη των κατόχων πιστοποιητικού παρακολούθησης του σεμιναρίου στον επικουρικό πίνακα για την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές στην Ειδική Αγωγή. Συγκεκριμένα αναφέρεται:
«4. α) Αν οι λειτουργικές ανάγκες της Ε.Α.Ε. δεν καλύπτονται από τους εκπαιδευτικούς που είναι ενταγμένοι στον αξιολογικό πίνακα Β΄, μπορεί να προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε επικουρικό αξιολογικό πίνακα. β) Τα κριτήρια ένταξης στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα είναι τα ακόλουθα:

αα) Κατοχή πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίου επιμόρφωσης – εξειδίκευσης στην Ε.Α.Ε. από Α.Ε.Ι. ή άλλον φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών»

Ασύγχρονα Εξ αποστάσεως σεμινάρια 400 και άνω ωρών από Δημόσια Πανεπιστήμια

Τα παρακάτω σεμινάρια πραγματοποιούνται ασύγχρονα και εξ αποστάσεως ενώ έχουν ανοικτές αιτήσεις. Στο τέλος οι απόφοιτοι παραλαμβάνουν Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με σφραγίδα δημόσιων Πανεπιστημίων και μοριοδοτούνται.

---> Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Το κορυφαίο σεμινάριο στην ΕΑΕ στην Ελλαδα)
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εξ αποστάσεως
Έναρξη: 23 Σεπτεμβρίου
Εγγραφές έως 23 Σεπτεμβρίου
Διάρκεια: (7μηνο) και 420 ωρών
Δεν υπάρχουν υποχρεωτικές παρακολουθήσεις - Δεν υπάρχουν εξετάσεις

Μοριοδότηση:

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (αναπληρωτών και αδιορίστων) 
 • Ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών (επικουρικούς)
 • 10 Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(αν σας ενδιαφέρει η 9μηνη εκδοχή του προγράμματος μπείτε εδώ)

--->  Κατάρτιση εκπαιδευτικών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση για μαθητές με προσφυγικό και μεταναστευτικό υπόβαθρο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

(Το νο1 σεμινάριο στην Ελλάδα στη Διαπολιτισμική που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις)

Εξ αποστάσεως
Έναρξη: 23 Σεπτεμβρίου
Εγγραφές έως 23 Σεπτεμβρίου
Διάρκεια: (7μηνο) και 420 ωρών
Δεν υπάρχουν υποχρεωτικές παρακολουθήσεις - Δεν υπάρχουν εξετάσεις

Μοριοδότηση - Αξιοποίηση

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ – αναπληρωτές υποψήφιοι)
 • 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ
 • Πιθανό συνεκτιμώμενο κριτήριο ή μοριοδοτούμενο κριτήριο ή κριτήριο ένταξης εφόσον και εάν ανοίξουν πίνακες διαπολιτισμικής εκπαίδευσης παίρνοντας υπόψη τι συνέβη στην ΕΑΕ

Δείτε ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(αν σας ενδιαφέρει η 9μηνη εκδοχή του προγράμματος μπείτε εδώ)

--->  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου


Εξ αποστάσεως
Έναρξη: 16 Σεπτεμβρίου
Εγγραφές έως 23 Σεπτεμβρίου
Διάρκεια:  (9μηνο) και 400 ωρών
Δεν υπάρχουν υποχρεωτικές παρακολουθήσεις - Δεν υπάρχουν εξετάσεις

Μοριοδότηση:

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών
 • 10 Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019)
 • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • - 0,5 Μόρια στους υποψήφιους Διευθυντές (Nόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθο 24,περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)
 • 0,5 Μόρια Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (δείτε εδώ αναλυτικά)

Δείτε εδώ περισσότερα και κάντε αίτηση ενδιαφέροντος ΕΔΩ

--->  Μοριοδοτούμενο Εξ αποστάσεως σεμινάριο στην Σχολική Ψυχολογία

Εξ αποστάσεως
Έναρξη: 2 Σεπτεμβρίου
Εγγραφές έως 23 Σεπτεμβρίου
Διάρκεια:  (7μηνο) και 420 ωρών
Δεν υπάρχουν υποχρεωτικές παρακολουθήσεις - Δεν υπάρχουν εξετάσεις

Μοριοδότηση:

 • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών
 • 10 Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 2 Απριλίου 2019)
 •  

Δείτε εδώ περισσότερα και κάντε αίτηση ενδιαφέροντος ΕΔΩ

-->  Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας: Θεωρία και Πράξη
- Πανεπιστήμιο Αιγαίου
- Ανοικτές αιτήσεις
(Η κορυφαία Εξειδίκευση στην Ελλαδα)

Δείτε εδώ το 7μηνο πρόγραμμα

Μοριοδοτούμενο Εξ αποστάσεως σεμινάριο στην Εκπ/ση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Εξ αποστάσεως και ασύγχρονο
Έναρξη: 23 Σεπτεμβρίου
Εγγραφές έως 20 Σεπτεμβρίου
Διάρκεια: 200 ώρες

Απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ - ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ