Χρήμα και Τράπεζες

e-learning
  • Ενεργή
  • Πανεπιστήμιο Πειραιά

  • 4 μήνες

  • 330
Πανεπιστήμιο Πειραιά

Στόχος Μαθήματος

Το ‘Χρήμα και Τράπεζες’ αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ των Μακροοικονομικής και Χρηματοοικονομικής. Αναφέρεται στο σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την αγορά συναλλάγματος με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του τραπεζικού συστήματος. Συγκεκριμένα, αναλύεται ο ρόλος του χρήματος και κεφαλαίου στην οικονομία καθώς και η σπουδαιότητα των επιτοκίων στην οικονομική δραστηριότητα και στην συμπεριφορά των τραπεζών. Επίσης, περιγράφεται το Ευρωσύστημα και αναλύεται η κοινή νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό
Χρήμα και ρόλος του στην οικονομία.
Λειτουργία και διάρθρωση των χρηματοοικονομικών αγορών.
Χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Ρόλος των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων.
Συμπεριφορά των επιτοκίων.
Κίνδυνος και χρονική διάρθρωση των επιτοκίων.
Αγορά ξένου συναλλάγματος.
Ασύμμετρη πληροφόρηση: προβλήματα αντίθετης επιλογής και ηθικού κινδύνου.
Διαχείριση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Δημιουργία  χρήματος,  η  διαδικασία  της  προσφοράς  χρήματος,  και  οι  προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς χρήματος.
Ζήτηση χρήματος και η λειτουργία της αγοράς χρήματος.
Η  Ευρωπαϊκό  Σύστημα  Κεντρικών  Τραπεζών,  εργαλεία  και  άσκηση  της  νομισματικής πολιτικής.
Η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών.
Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από:

Power Point διαφάνειες και σημειώσεις ανά θεματική ενότητα
Test αυτοαξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Η τελική εξέταση είναι δομημένη με τη λογική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Διάρκεια
4 μήνες (16 εβδομάδες)

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος
Απαραίτητες γνώσεις οικονομικών αρχών τουλάχιστον επιπέδου Λυκείου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΚΟΣΤΟΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Διάρκεια 4 μήνες

Εξασφάλισε συγκεκριμένες γνώσεις και κατάρτιση παρακολουθώντας το συγκεκριμένο σεμινάριο.
Κόστος Σεμιναρίου 470€

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.
Κόστος με έκπτωση στα 330€

Για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικοί Υπάλληλοι. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 400€

Για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Φιλοσοφία και Διοίκηση Μάνατζμεντ

Φιλοσοφία και Διοίκηση Μάνατζμεντ

Τμήμα:Οικονομικών Επιστημών, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό

Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού

Τμήμα:Γεωγραφίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Μεταπτυχιακό
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ιστορία και Τεκμηρίωση
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής

ΠΜΣ " Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική"

Τμήμα:Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Spoudase

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού

Τμήμα:Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Βιοεπιχειρείν

Βιοεπιχειρείν

Τμήμα:Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Τμήμα:Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική

Τμήμα:Μηχανικών Η_Υ και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Πελοππονήσου

Τοπική και Περιφερειακή ανάπτυξη και αυτοδιοίκηση

Τμήμα:Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας
Πάντειο Πανεπιστήμιο