Χρήμα και Τράπεζες

e-learning
  • Ενεργή
  • Πανεπιστήμιο Πειραιά

  • 4 μήνες

  • 330
Πανεπιστήμιο Πειραιά

Στόχος Μαθήματος

Το ‘Χρήμα και Τράπεζες’ αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ των Μακροοικονομικής και Χρηματοοικονομικής. Αναφέρεται στο σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την αγορά συναλλάγματος με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του τραπεζικού συστήματος. Συγκεκριμένα, αναλύεται ο ρόλος του χρήματος και κεφαλαίου στην οικονομία καθώς και η σπουδαιότητα των επιτοκίων στην οικονομική δραστηριότητα και στην συμπεριφορά των τραπεζών. Επίσης, περιγράφεται το Ευρωσύστημα και αναλύεται η κοινή νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό
Χρήμα και ρόλος του στην οικονομία.
Λειτουργία και διάρθρωση των χρηματοοικονομικών αγορών.
Χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Ρόλος των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων.
Συμπεριφορά των επιτοκίων.
Κίνδυνος και χρονική διάρθρωση των επιτοκίων.
Αγορά ξένου συναλλάγματος.
Ασύμμετρη πληροφόρηση: προβλήματα αντίθετης επιλογής και ηθικού κινδύνου.
Διαχείριση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Δημιουργία  χρήματος,  η  διαδικασία  της  προσφοράς  χρήματος,  και  οι  προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς χρήματος.
Ζήτηση χρήματος και η λειτουργία της αγοράς χρήματος.
Η  Ευρωπαϊκό  Σύστημα  Κεντρικών  Τραπεζών,  εργαλεία  και  άσκηση  της  νομισματικής πολιτικής.
Η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών.
Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από:

Power Point διαφάνειες και σημειώσεις ανά θεματική ενότητα
Test αυτοαξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Η τελική εξέταση είναι δομημένη με τη λογική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Διάρκεια
4 μήνες (16 εβδομάδες)

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος
Απαραίτητες γνώσεις οικονομικών αρχών τουλάχιστον επιπέδου Λυκείου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΚΟΣΤΟΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Διάρκεια 4 μήνες

Εξασφάλισε συγκεκριμένες γνώσεις και κατάρτιση παρακολουθώντας το συγκεκριμένο σεμινάριο.
Κόστος Σεμιναρίου 470€

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.
Κόστος με έκπτωση στα 330€

Για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικοί Υπάλληλοι. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 400€

Για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Τμήμα:Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Ενδαγγειακές Τεχνικές
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση

Τμήμα:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Τμήμα:Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Μεταπτυχιακό

Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού

Τμήμα:Γεωγραφίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ)

Τμήμα:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Δημόσια Ιστορία

Δημόσια Ιστορία

Τμήμα:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
ΤΕΙ Αθήνας
ΤΕΙ Αθήνας
Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και ΙοΤ
ΤΕΙ Θεσσαλίας
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Πληροφοριακά Συστήματα

Πληροφοριακά Συστήματα

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο MSc

Τμήμα:Σχεδιασμού - Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
ΤΕΙ Θεσσαλίας
071220160112

Language Education for Refugees and Migrants (LRM)

Τμήμα:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
071220161257
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία

Τμήμα:Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου