Χρήμα και Τράπεζες

e-learning
  • Ενεργή
  • Πανεπιστήμιο Πειραιά

  • 4 μήνες

  • 330
Πανεπιστήμιο Πειραιά

Στόχος Μαθήματος

Το ‘Χρήμα και Τράπεζες’ αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ των Μακροοικονομικής και Χρηματοοικονομικής. Αναφέρεται στο σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την αγορά συναλλάγματος με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του τραπεζικού συστήματος. Συγκεκριμένα, αναλύεται ο ρόλος του χρήματος και κεφαλαίου στην οικονομία καθώς και η σπουδαιότητα των επιτοκίων στην οικονομική δραστηριότητα και στην συμπεριφορά των τραπεζών. Επίσης, περιγράφεται το Ευρωσύστημα και αναλύεται η κοινή νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ.

Αντικείμενο – Παραδοτέο Υλικό
Χρήμα και ρόλος του στην οικονομία.
Λειτουργία και διάρθρωση των χρηματοοικονομικών αγορών.
Χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Ρόλος των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων.
Συμπεριφορά των επιτοκίων.
Κίνδυνος και χρονική διάρθρωση των επιτοκίων.
Αγορά ξένου συναλλάγματος.
Ασύμμετρη πληροφόρηση: προβλήματα αντίθετης επιλογής και ηθικού κινδύνου.
Διαχείριση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Δημιουργία  χρήματος,  η  διαδικασία  της  προσφοράς  χρήματος,  και  οι  προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς χρήματος.
Ζήτηση χρήματος και η λειτουργία της αγοράς χρήματος.
Η  Ευρωπαϊκό  Σύστημα  Κεντρικών  Τραπεζών,  εργαλεία  και  άσκηση  της  νομισματικής πολιτικής.
Η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών.
Το υλικό του μαθήματος αποτελείται από:

Power Point διαφάνειες και σημειώσεις ανά θεματική ενότητα
Test αυτοαξιολόγησης με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Η τελική εξέταση είναι δομημένη με τη λογική των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Διάρκεια
4 μήνες (16 εβδομάδες)

Προαπαιτούμενα Παρακολούθησης Μαθήματος
Απαραίτητες γνώσεις οικονομικών αρχών τουλάχιστον επιπέδου Λυκείου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΚΟΣΤΟΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Διάρκεια 4 μήνες

Εξασφάλισε συγκεκριμένες γνώσεις και κατάρτιση παρακολουθώντας το συγκεκριμένο σεμινάριο.
Κόστος Σεμιναρίου 470€

Αρχικό κόστος σεμιναρίου χωρίς έκπτωση.
Κόστος με έκπτωση στα 330€

Για Ανέργους, Πολύτεκνους-Τρίτεκνους, AMEA, Πτυχιούχους-Φοιτητές ΠαΠει, Εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου Πειραιά (μόνιμοι ή με σύμβαση), Δημοτικοί Υπάλληλοι. Πληροφορίες

Κόστος με έκπτωση στα 400€

Για Προπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ ή άτομα έως 30 ετών που είναι κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, Συμμετέχοντες προηγούμενων κύκλων, Εγγραφή σε τουλάχιστον δύο μαθήματα ίδιας περιόδου. Πληροφορίες

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

ΠΜΣ
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Διαχείριση Πληροφοριών σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Τμήμα:Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές

Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Προηγμένες Πειραματικές και Υπολογιστικές Βιοεπιστήμες
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πληροφοριακά Συστήματα (πλήρους φοίτησης)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Επιστήμη των Υπολογιστών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση

Τμήμα:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Έργα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
MSc in Energy Systems

MSc in Energy Systems

Τμήμα:Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πληροφορική Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΠΜΣ “Πληροφορική"

Τμήμα:Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
International MBA

International MBA

Τμήμα:Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Κοινωνική Εργασία (MSc)

Κοινωνική Εργασία (MSc)

Τμήμα:Κοινωνικής Εργασίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Θεολογία (ΜΑ)

Θεολογία (ΜΑ)

Τμήμα:Θεολογίας
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας