Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Sustainable Tourism Development: Cultural Heritage, Environment, Society

Επιστήμες:Οικονομικά
Πανεπιστήμιο:Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

Διδακτρα

5000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Πληροφορική και Τηλεματική

Επιστήμες:Επιστήμες Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο:Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Πληροφορικής και Τηλεματικής

Διδακτρα

2800

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

«Διατροφή και Υγεία»

Επιστήμες:Επιστήμες Υγείας
Πανεπιστήμιο:Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής

Διδακτρα

5.000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

30 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία-Διατροφή»

Επιστήμες:Επιστήμες Υγείας
Πανεπιστήμιο:Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής

Διδακτρα

5000

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες, 36 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση Χώρου

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Γεωγραφίας

Διδακτρα

2.400

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Επιστήμες:Επιστήμες Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο:Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

Διδακτρα

2.400

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Εκπαίδευση και Πολιτισμός

Επιστήμες:Παιδαγωγικά
Πανεπιστήμιο:Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Σχολή:Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

Διδακτρα

3500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time