Certified E-commerce Consultant (CEC): Πιστοποιημένος Σύμβουλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Σεμινάριο
  • Ανενεργή
  • Computer Start

  • 5 ημέρες

  • -
e commerce

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους όσους επιθυμούν και θέλουν να κατανοήσουν το νέο περιβάλλον και τις δυνατότητες που τους δίνει η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα καθώς και σε Διευθυντές ή άτομα που ασκούν διοίκηση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται «ηλεκτρονικά» και πρέπει να είναι σε θέση να λάβουν τις σωστές στρατηγικές αποφάσεις όταν απαιτηθεί. Επίσης, σε Στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να συμμετέχουν ενεργά σε έργα εισαγωγής τεχνολογιών ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και σε άτομα που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου ως σύμβουλοι ανάπτυξης ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας

Σκοπός

Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι: Οι σπουδαστές να είναι σε θέση να πραγματοποιούν το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση της πολιτικής για την ασφάλεια του δικτυακού τόπου και των δεδομένων που μεταφέρονται. Να επιλέγει συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών που υποστηρίζει ο δικτυακός τόπος. Να εποπτεύει την ομάδας ανάπτυξης του δικτυακού τόπου. Να ενημερώνει και να διαχειρίζεται τον δικτυακό τόπο. Να αξιολογεί τη λειτουργία του δικτυακού τόπου και να επιλέγει τα κανάλια προώθησης. Τέλος να προσαρμόζει τις πολιτικές του δικτυακού τόπου στην τρέχουσα νομοθεσία
Στόχος της εκπαίδευσης είναι: οι σπουδαστές να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος. Να είναι σε θέση να προσαρμόσουν τα προσόντα στις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος. Να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες και μια νέα επαγγελματική - εργασιακή ταυτότητα που θα τους επιτρέψει να ενταχθούν στις νέες εργασιακές ανάγκες

Περιγραφή Σεμιναρίου

Το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-Commerce) αποτελεί ένα νέο τρόπο εξυπηρέτησης πελατών, είναι μία σύγχρονη μέθοδο προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών με ταχύτατη εξέλιξη στον χώρο του διαδικτύου. Το επάγγελμα του Συμβούλου ηλεκτρονικού εμπορίου είναι σχετικά καινούργιο, καθώς η έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου άρχισε να προβάλλεται στις διεθνείς αγορές τη δεκαετία του ’90. Στην εποχή της ευρυζωνικότητας που διανύουμε, γίνεται φανερό πως η εξοικείωση και η ενημέρωση για τις νέες τεχνολογίες, καθώς και το πνεύμα συνεργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης, είναι βασικά στοιχεία για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος του Συμβούλου Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι αρκετά ευοίωνες, αφού οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτά ο Σύμβουλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-Commerce) είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και επίκαιρες, ενώ παράλληλα βρίσκουν ποικίλες εφαρμογές σε εταιρείες και επιχειρήσεις με σχετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Θεματικές ενότητες:

1. Διαδίκτυο και επιχειρηματικότητα
2. Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο
3. Μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου
4. Ασφάλεια και κρυπτογράφηση
5. Συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών
6. Κατασκευή Ιστοσελίδων
7. Στρατηγικές προώθησης της ηλεκτρονικής παρουσίας
8. Αξιολόγηση παρουσίας
9. Νομικές πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου

και online μαθήματα εξ΄αποστάσεως, στο δικό σου ρυθμό, χρόνο, τόπο …….εκπαίδευση χωρίς εμπόδια

Πιστοποίηση

- Βεβαίωση Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας Αρ. Αδείας: 2100634 - Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START
- Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας.

Πληροφορίες Συμμετοχής

Διάρκεια & Εκπαιδευτικές υπηρεσίες 
• Διάρκεια 15 ώρες
• Επαγγελματική εκπαίδευση
• ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες ώρες πρακτικής εξάσκησης στους χώρους της COMPUTER START πάντα με την επίβλεψη του καθηγητή

Πιστοποίηση 
1. Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου από τη COMPUTER START 
2. Πιστοποίηση από το Τεχνοβλαστό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μετά από εξετάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής πάνω στο αντικείμενο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της πιστοποίησης. 

Πληροφορίες
-Το Σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0.45-ΟΑΕΔ.
- Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e- learning).

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

11/04/2017, 25/04/2017, 09/05/2017, 23/05/2017, 13/06/2017, 27/06/2017    

Για το κόστος του σεμιναρίου καθώς και τις ειδικές τιμές που παρέχονται παρακολούμε επικοινωνήστε με τους διοργανωτές στο: 2107299902

Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σήμερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Λογιστική και Χρηματοοικονομική/ Accounting and Finance

Τμήμα:Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
ΑΣΠΑΙΤΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφιακά Μέσα-Υπολογιστική Νοημοσύνη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πληροφορική και Τηλεματική

Πληροφορική και Τηλεματική

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεματικής
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας

Τμήμα:Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Mediterranean Studies (Μεσογειακές Σπουδές)

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων

Τμήμα:Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
MBA
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων: Διοίκηση (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
MBA

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Τμήμα:Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τέχνες στην Εκπαίδευση (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Εκπαιδευτική Τεχνολογία (MEd)

Τμήμα:Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δημόσια Διοίκηση (MPA)
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας

Τμήμα:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

Τμήμα:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου