Αφιέρωμα του Spoudase.gr στα Μεταπτυχιακά Πληροφορικής (Ανανεώνεται συνέχεια)

Αφιέρωμα του Spoudase.gr στα Μεταπτυχιακά Πληροφορικής (Ανανεώνεται συνεχώς)

Η Πληροφορική αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες εξέλιξης στις μέρες μας. Ολοένα και περισσότερες εταιρείες πληροφορικής ιδρύονται αλλά και ήδη υπάρχουσες, ψάχνουν συνεχώς προσωπικό στον τομέα της πληροφορικής.

Έχει ενταχθεί στη ζωή μας τόσο έντονα, έχοντας φτάσει στο σημείο να αποτελεί έναν ευρύ τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει περισσότερες από 86 διαφορετικές επαγγελματικές δεξιότητες οι οποίες αντιστοιχούν σε 290 διαφορετικές ειδικότητες όπως: Mobile Application Developer, Software Engineer, Systems Analyst/ Network Planner, Business Analyst, Digital Media Specialist, Network Engineer, Enterprise and Systems Architect, Development and Network Engineering Management, Quality Assurance Manager, ICT Security Manager, Hardware Engineer, Test Specialist, Product/Services Manager, ICT Project Manager, Database & Data Center Administrator και Business Information Network Manager.

Στο πλαίσιο αυτό ιδρύονται ολοένα και παραπάνω μεταπτυχιακά προγράμματα στον κλάδο.


Το Spoudase.gr σε συνέχεια των αφιερωμάτων του, σας παραθέτει παρακάτω τα μεταπτυχιακά στον κλάδο της πληροφορικής με ανοικτές αιτήσεις αυτήν την περίοδο!

(Πατώντας πάνω στο κάθε μεταπτυχιακό μεταφέρεστε στην αντίστοιχη σελίδα)

1) Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT και Προηγμένες Ψηφιακές Τεχνολογίες , Πανεπιστήμιο Πειραιώς

2) Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Αναδυόμενες Τεχνολογίες Πληροφορίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

3) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

4Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ,  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

5) Πληροφορική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

6) Ερευνητικές Κατευθύνσεις στην Πληροφορική, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

7) Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ , ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

8) Επιστήμη Υπολογιστών , Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

9) Διαστημική Επιστήμη, Τεχνολογίες και Εφαρμογές , Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

10) Εφαρμοσμένη Πληροφορική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

11) Πληροφοριακά Συστήματα (πλήρους φοίτησης), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

12) Επιστήμη των Υπολογιστών , Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

13) Εφαρμοσμένη Πληροφορική, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

14) Επιστήμες της Αγωγής και Μαθησιακές Τεχνολογίες, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

15) Μηχανικών Η/Υ και Συστημάτων – Ευφυή Συστήματα και ΙοΤ, ΤΕΙ Θεσσαλίας

16) Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (MSc), Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

17) Ιατρική Πληροφορική , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

18) Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

19) ΠΜΣ Επιστήμη Δεδομένων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

20) Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων , Πανεπιστήμιο Αιγαίου

21) Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

22) Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

23) Εφαρμοσμένη Πληροφορική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

24) Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

25) Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα,  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο & Πανεπιστήμιο Αιγαίου

26) Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

27) Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

28) Νέες Τεχνολογίες Διαχείριση Καινοτομιών και Επιχειρηματικότητα, Πανεπιστήμιο Κρήτης

29) ΠΜΣ “Πληροφορική", Πανεπιστήμιο Πειραιώς

30) Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

31) Ηλεκτρική Μάθηση, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

32) Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

33) Σύγχρονες Ασύρματες Επικοινωνίες – Modern Wireless Communications, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου