Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Θεολογία (ΜΑ)

Επιστήμες:Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Σχολή:Θεολογίας

Διδακτρα

7272

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Αρχαιολογία Ανατολικής Μεσογείου από την προϊστορική εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή

Επιστήμες:Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σχολή:Μεσογειακών Σπουδών

Διδακτρα

2400

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Ρόδος

Σπουδές

Full Time

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας

Επιστήμες:Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή:Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Ψυχολογία

Διδακτρα

ΔΩΡΕΑΝ

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Language Education for Refugees and Migrants (LRM)

Επιστήμες:Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή:Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτρα

3600

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία MA

Επιστήμες:Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών

Διδακτρα

3250

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

36 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Εκπαίδευση Ενηλίκων (Med)

Επιστήμες:Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Σχολή:Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών

Διδακτρα

3250

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

36 μήνες

Πόλη

on-line

Σπουδές

Full/Part Time

Φιλολογία

Επιστήμες:Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σχολή:Φιλολογίας

Διδακτρα

Δωρεάν

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

24 μήνες

Πόλη

Ρέθυμνο

Σπουδές

Full/Part Time

BRICS: Οικονομία – Κοινωνία – Εξωτερική Πολιτική

Επιστήμες:Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή:Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Διδακτρα

4950

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

18 μήνες

Πόλη

Αθήνα

Σπουδές

Full Time

Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων

Επιστήμες:Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Σχολή:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Διδακτρα

3500

Προκήρυξη

Ανενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Κόρινθος

Σπουδές

Full Time

Μεσογειακές Σπουδές

Επιστήμες:Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Πανεπιστήμιο:Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Σχολή:Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Διδακτρα

3000

Προκήρυξη

Ενεργή

Διάρκεια

12 μήνες

Πόλη

Κόρινθος

Σπουδές

Full Time