9 Θέσεις εργασίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

9 Θέσεις εργασίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

05/03/2019 - 10:10

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Δίκτυο Συνεργασίας, Αξιοποίησης και Κλωνικής Επιλογής των Ελληνικών Ποικιλιών Αμπέλου και Ανάδειξης του Γενετικού Υλικού» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Καινοτόμες ενέργειες στα Σχέδια Βιώσιμης Κινητικότητας για αστικές συγκοινωνίες χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα InnovaSUMP»

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ TB/S»

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Εγκατάσταση ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τις μεταδιδόμενες ασθένειες από τα κουνούπια και εφαρμογή νέων εργαλείων για την καταπολέμηση των φορέων ασθενειών σε αστικό περιβάλλον / Establishment of an Early Warning System for Mosquito-borne Diseasis and implementatino of new vector control tools in the urban environment»

Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ» 

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019