6 Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

6 Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

07/02/2019 - 10:32

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΔιενέργεια βιολογικών πειραμάτων με in vitro δοκιμασίες και συγκεκριμένα με βιοκατευθυνόμενη αποτίμηση της αντιοξειδωτικής δράσης, στα παραγώμενα εκχυλίσματα καρπών κερασιούʺ  

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺAnti-inflammatory activity of plant derived compoundsʺ

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΔιενέργεια βιολογικών πειραμάτων με invitro δοκιμασίες και συγκεκριμένα με βιοκατευθυνόμενη αποτίμηση της αντιοξειδωτικής δράσης, στα παραγόμενα εκχυλίσματα καρπών κερασιούʺ

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΜια φάσης 3, τυχαιοποιημένη, ανοιχτή δοκιμή λεναλιδομίδης/δεξαμεθαζόνης με ή χωρίς ελοτουζουμάμπη σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα χωρίς προηγούμενη θεραπεία (CA204006)ʺ

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΒΑΥ 94-8862/16244 Μια τυχαιοποιημένη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων, πολυκεντρική, οδηγούμενη από συμβάντα μελέτη Φάσης ΙΙΙ για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της φινερενόνης-χορηγούμενη επιπρόθετα στην καθιερωμένη θεραπεία- στην εξέλιξη της νεφροπάθειας σε συμμετέχοντες ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και κλινική διάγνωση διαβητικής νεφροπάθειας.ʺ

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺCoding4Girlsʺ

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019