6 Θέσεις εργασίας για ερευνητές στο ΤΕΙ Ηπείρου

6 Θέσεις εργασίας για ερευνητές στο ΤΕΙ Ηπείρου

11/07/2018 - 13:54

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ), ενδιαφέρεται να συνεργαστεί για τη στελέχωση της ομάδας υλοποίησης του ανωτέρω Έργου με σύμβαση μίσθωσης έργου, με ερευνητές - συνεργάτες με καθημερινή παρουσία και απασχόληση στους χώρους του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανικής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου, το οποίο βρίσκεται στην Τεχνόπολη του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας και η διασύνδεση της παρουσίας των συνεργατών με το ωράριο του Εργαστηρίου.

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:

- Κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου, πολυτεχνικής σχολής, τμήματος τοπογράφων μηχανικών ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.
- Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σχετικού με τη γεωλογία, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.
- Γνώσεις πληροφορικής: πακέτο εφαρμογών γραφείου (κατά προτίμηση) MSOffice και GIS (κατά προτίμηση ArcGIS και QGIS)
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:

- Κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου, πολυτεχνικής σχολής, τμήματος τοπογράφων μηχανικών ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.
- Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σχετικού με τη γεωλογία, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.
- Γνώσεις πληροφορικής: πακέτο εφαρμογών γραφείου (κατά προτίμηση) MSOffice και GIS (κατά προτίμηση ArcGIS και QGIS)
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:

- Κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου πολυτεχνικής σχολής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.
- Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σχετικά με προηγμένα συστήματα πληροφοριών.
- Γνώσεις πληροφορικής: GIS (κατά προτίμηση ArcGIS και QGIS), λογισμικό ανάπτυξης και διαχείρισης ψηφιακών υδρολογικών μοντέλων, γνώσεις προγραμματισμού (κατά προτίμηση Python, Django).
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται

Θέση 4
Απαραίτητα προσόντα:

- Κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου, γεωπονικής σχολής, τμήματος φυτικής παραγωγής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.
- Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών γεωπονικής κατεύθυνσης με εξειδίκευση στην εδαφολογία και τη διαχείριση εδαφικών πόρων.
- Γνώσεις πληροφορικής: πακέτο εφαρμογών γραφείου (κατά προτίμηση) MSOffice και GIS (κατά προτίμηση ArcGIS και QGIS)
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται

Θέση 5
Απαραίτητα προσόντα:

- Κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου, γεωπονικής σχολής, τμήματος φυτικής παραγωγής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών γεωπονικής κατεύθυνσης με εξειδίκευση στην αειφορική/ολοκληρωμένη διαχείριση αγροτικής παραγωγής και χρήση νέων τεχνολογιών.
- Γνώσεις πληροφορικής: πακέτο εφαρμογών γραφείου (κατά προτίμηση) MSOffice και GIS (κατά προτίμηση ArcGIS και QGIS).
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται.

Θέση 6
Απαραίτητα προσόντα:

- Κάτοχος πτυχίου πανεπιστημίου, γεωπονικής σχολής, ειδικότητας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.
- Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών γεωπονικής κατεύθυνσης με εξειδίκευση στη γεωργική μηχανική και τους υδατικούς πόρους.
- Γνώσεις πληροφορικής: Γνώσεις Προγραμματισμού σε γλώσσες Fortran και Basic, γνώση Matlab, πακέτο εφαρμογών γραφείου (κατά προτίμηση) MSOffice και GIS (κατά προτίμηση ArcGIS και QGIS), γνώση μηχανολογικού σχεδιασμού με τη χρήση AUTOCAD
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις όπου απαιτείται

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 26810-50279.

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ!