5 Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών

5 Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών

22/03/2019 - 11:12

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Περιβαλλοντική ‐ Ιζηματολογική και Γεωχημική μελέτη ιζημάτων πυθμένα και υδάτων σε μονάδες υδατοκαλλιεργειών»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο ΑΚΟΥΑΡΙΟΥΣ ΠΡΟΤΖΕΚΤ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΕ ΥΓΡΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Protecting Small and Meduim-sized Enterprises digital technology through an innovative cyper-SECurity framework - SMESEC» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (INVALOR)»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Τυχαιοποιημένη, Πολυκεντρική, Ανοικτής Επισήμανσης, Φάσης III Μελέτη της Πλιτιδεψίνης σε Συνδυασμό με Δεξαμεθαζόνη έναντι της Μονοθεραπείας Δεξαμεθαζόνης σε Ασθενείς με Υποτροπιάζον/Ανθεκτικό Πολλαπλό Μυέλωμα - (ADMYRE: Aplidin – Dexamethasone in RElapsed/Refractory MYeloma)»

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 2019