5 Θέσεις εργασίας για ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

5 Θέσεις εργασίας για ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

11/12/2018 - 09:27

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺREFOS_Life-Cycle Assessment of a Renewable Energy Multi-Purpose Floating Offshore Systemʺ  

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺREFOS_Life-Cycle Assessment of a Renewable Energy Multi-Purpose Floating Offshore Systemʺ

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺREFOS_Life-Cycle Assessment of a Renewable Energy Multi-Purpose Floating Offshore Systemʺ

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «"ELIXIR-ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ "- Υποέργο 6, Πράξης "ELIXIR-GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες"»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «"ELIXIR-ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ "- Υποέργο 6, Πράξης "ELIXIR-GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες"»

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018