4 Θέσεις εργασίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

4 Θέσεις εργασίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

15/01/2019 - 09:22

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Συνεργασία για ανίχνευση και ανάλυση αναδυόμενων και τροφιμογενών επιδημιών στην Ευρώπη» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Δυναμική εξάπλωσης σε υγρά υποστρώματα με πολύπλοκη ρεολογία»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ηλεκτροχημικοί αντιδραστήρες μεμβράνης μικτής ιοντικής αγωγιμότητας πρωτονίων και ιόντων οξυγόνου για την ταυτόχρονη ηλεκτρόλυση CO2 και H2O προς παραγωγή Μεθανόλης και άλλων χημικών προϊόντων/καυσίμων με χρήση ΑΠΕ μη αδιάλειπτου χαρακτήρα προς την κατεύθυνση της ενεργειακής αειφορίας της ΕΕ

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019