32 Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ

32 Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ

12/07/2018 - 10:47

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ στις συνεδριάσεις της αριθμ 388/24.05.2018 και 390/28.06.2018 αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος να προκηρύξει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο για το έτος 2018-2019 ως εξής:

Τομέας Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας

  1. Αρχαία Ιστορία: μία (1) θέση
  2. Βυζαντινή Ιστορία: πέντε (5) θέσεις
  3. Μεσαιωνική ιστορία της Δύσης: μία (1) θέση

Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας

  1. Νεοελληνική Ιστορία: τρεις (3) θέσεις
  2. Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων: μία (1) θέση
  3. Τουρκολογία: δύο (2) θέσεις
  4. Κοινωνική Ανθρωπολογία: μία (1) θέση

Τομέας Αρχαιολογίας

  1. Προϊστορική Αρχαιολογία: δύο (2) θέσεις
  2. Κλασική Αρχαιολογία: τέσσερις (4) θέσεις
  3. Βυζαντινή Αρχαιολογία: δώδεκα (12) θέσεις

Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος από 17 έως και 28 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12.00΄ - 13.00΄ (τηλέφ. επικοινωνίας 2310 99 5224, 5221, 5223).

Δείτε εδώ όλη την προκήρυξη!