3 Υποτροφίες για σπουδές από το ΑΠΘ

3 Υποτροφίες για σπουδές από το ΑΠΘ

03/12/2018 - 13:04

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία (Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Πανεπιστημίου, Διδάκτορας Πανεπιστημίου σε αντικείμενο σχετικό με την Εξόρυξη Δεδομένων και την Τεχνολογία Λογισμικού)

1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία (Δίπλωμα Πολυτεχνείου τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Διδακτορικό δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στην ευρύτερη περιοχή των Πολυμέσων ή της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Μηχανής)

1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία (Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Πανεπιστημίου, Διδακτορικός τίτλος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Πανεπιστημίου σε αντικείμενο σχετικό με θέματα μηχανικής μάθησης)

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018