20 Θέσεις εργασίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

20 Θέσεις εργασίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

15/02/2019 - 09:57

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15272 και τίτλο «ΠΜΣ Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 6917 και τίτλο «Δίδακτρα ΠΜΣ με τίτλο "Διδακτική και μεθοδολογία των μαθηματικών"» 

Έξι (6) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 70/3/13795 και τίτλο «Ένταξη και Εκπαίδευση των Μουσουλμανόπαιδων» 

Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με κωδικό έργου Τ3ΕΡΑ-00069, Κ.Ε. 70/3/14590 και τίτλο «Multiple Myeloma intra-clonal heterogeneity: evolution and implications of targeted therapy»

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15362 και τίτλο «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία» 

Οκτώ (8) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 70/3/13795 και τίτλο «Ένταξη και Εκπαίδευση των Μουσουλμανόπαιδων»  

Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019