17 Θέσεις στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

17 Θέσεις στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

18/03/2019 - 12:42

Το Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) απευθύνει πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ 2014-2020 για τον Τομέα της Νεολαίας και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 2018-2020. Ειδικότερα:

1 ΘΕΣΗ Συνεργάτη Επικεφαλής της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού (Head of National Agency) για το Πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

1 ΘΕΣΗ Συνεργάτη Γενικής Διοικητικής Υποστήριξης (General Administration Officer)

1 ΘΕΣΗ Συνεργάτη – Συντονιστή Υποστήριξης Σχεδίων της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για το Πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας (Coordinator of Erasmus+/Youth projects)

3 ΘΕΣΕΙΣ Συνεργατών Χειριστών Υποστήριξης Σχεδίων για το Πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας (Project support officer Erasmus+/Youth)

1 ΘΕΣΗ Συνεργάτη – Συντονιστή Υποστήριξης Σχεδίων της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (Coordinator of European Solidarity Corps projects)

2 ΘΕΣΕΙΣ Συνεργατών Χειριστών Υποστήριξης Σχεδίων της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (Project support officer of European Solidarity Corps)

1 ΘΕΣΗ Συνεργάτη – Συντονιστή Οριζόντιων Υπηρεσιών (Coordinator of Horizontal Services)

2 ΘΕΣΕΙΣ Συνεργατών Χειριστών Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (Financial and Administrative Officer)

1 ΘΕΣΗ Συνεργάτη Διοικητικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων (IT/Administrative Officer)

1 ΘΕΣΗ Συνεργάτη Συντονιστή Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Συμβουλευτικής (Coordinator of Information and Communication)

3 ΘΕΣΕΙΣ Χειριστών Υποστήριξης Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Συμβουλευτικής (Information and Communication officer)

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων μέχρι  την 1η Απριλίου 2019,  ώρα 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ