143 Θέσεις εργασίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

143 Θέσεις εργασίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

22/03/2019 - 11:05

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Εκατόν τριάντα επτά (137) θέσεις στα πλαίσια για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών φύλαξης κτηρίων και χώρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Καταληκτική Ημερομηνία:05/04/2019

Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με MIS 5030454, κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-03747, Κ.Ε. 15122 και τίτλο «Λειτουργικά προϊόντα δημητριακών εμπλουτισμένων με όσπρια και συμβολή στη ρύθμιση της όρεξης και στη διαχείριση του σωματικού βάρους» 
Καταληκτική Ημερομηνία:05/04/2019

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με MIS 5031223, κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-03816, Κ.Ε. 15187 και τίτλο «Ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον ποιοτικό έλεγχονοθεία των προϊόντων ελιάς, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης και χημειομετρίας (HOLEA)» 
Καταληκτική Ημερομηνία:05/04/2019

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15320 και τίτλο «ΠΜΣ Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά-Νεφρικά Νοσήματα»
Καταληκτική Ημερομηνία:05/04/2019

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 10435 και τίτλο «Οικονομικές ενισχύσεις Ερευνητικών, επιστημονικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων» 
Καταληκτική Ημερομηνία:04/04/2019