14 Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

14 Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

04/12/2018 - 13:00

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Οριζόντιες Δραστηριότητες Υποστήριξης αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων»  
Καταληκτική Ημερομηνία:17/12/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Οριζόντιες Δραστηριότητες Υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων» 
Καταληκτική Ημερομηνία:17/12/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Οριζόντιες Δραστηριότητες Υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων»
Καταληκτική Ημερομηνία:17/12/2018

Τρεις (3) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Οριζόντιες Δραστηριότητες Υποστήριξης Ευρωπαϊκών έργων / προγραμμάτων» 
Καταληκτική Ημερομηνία:17/12/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Οριζόντιες Δραστηριότητες Υποστήριξης Ευρωπαϊκών έργων / προγραμμάτων»
Καταληκτική Ημερομηνία:17/12/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Λειτουργικές Δαπάνες της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ»
Καταληκτική Ημερομηνία:17/12/2018

Τέσσερις (4) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Λειτουργικές Δαπάνες της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ»
Καταληκτική Ημερομηνία:17/12/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου με τίτλο ʺNetworking for Reciprocal Safe Cross Border Water Supply towards a Worth Living Environment (SaveSafeWater)ʺ
Καταληκτική Ημερομηνία:18/12/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΔράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜʺ
Καταληκτική Ημερομηνία:17/12/2018

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ʺΔράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜʺ 
Καταληκτική Ημερομηνία:17/12/2018