11 Θέσεις εργασίας στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

11 Θέσεις εργασίας στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

18/02/2019 - 10:16

Για να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

Μία (1) θέση στα πλαίσια του προγράμματος «Επισκοπήσεις (surveys) κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών» 

Μία (1) θέση στα πλαίσια του προγράμματος «Επισκοπήσεις (surveys) κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών»

Μία (1) θέση στα πλαίσια του προγράμματος «Επισκοπήσεις (surveys) κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών»

Μία (1) θέση στα πλαίσια  του προγράμματος με τίτλο: “Pollutant Photo-NF remediation of Agro-Water”

Μία (1) θέση στα πλαίσια του προγράμματος «Υπολείμματα Γεωργικών Φαρμάκων»

Μία (1) θέση στα πλαίσια του προγράμματος «Παροχή υπηρεσιών εργαστηριακών εξετάσεων για την ανίχνευση παρουσίας παθογόνων οργανισμών σε πολλαπλασιαστικό υλικό δενδρωδών»

Μία (1) θέση στα πλαίσια του προγράμματος «Αξιολόγηση και Έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων»

Μία (1) θέση στα πλαίσια του προγράμματος “Innovative technologies for climate change mitigation by Mediterranean agricultural sector”

Μία (1) θέση στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο: «Έλεγχος και Αξιολόγηση Βιοκτόνων Προϊόντων»

Μία (1) θέση στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο: «Έλεγχος και Αξιολόγηση Βιοκτόνων Προϊόντων»

Μία (1) θέση στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο: «Innovative technologies for climate change mitigation by Mediterranean agricultural sector”

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019