10 Υποτροφίες από τον ΝΕΟΝ για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές

10 Υποτροφίες από τον ΝΕΟΝ για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές

19/12/2018 - 10:56

Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ.Δασκαλόπουλου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για τις υποτροφίες ΝΕΟΝ 2019 που αφορούν σε:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Master)

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τους τομείς

α) Ιστορία της Τέχνης,

β) Επιμελητικές Σπουδές (Curatorial Studies) και

γ) εκπόνηση MFA (Master of Fine Arts).

Θα δοθούν συνολικά οχτώ (8) υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές Εξωτερικού (Master) αξίας €10.000.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 6 ΜΑΙΟΥ 2019

Με την υποβολή της αίτησης για υποτροφία, ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αποφασίζει τη χορήγηση των υποτροφιών και δεν αιτιολογεί την αξιολόγηση των αιτήσεων, δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις. Οι αιτήσεις που γίνονται δεκτές πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για να δείτε την προκήρυξη για μεταπτυχιακές σπουδές πατήστε ΕΔΩ

Ο Οργανισµός Πολιτισµού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ.Δασκαλόπουλου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο να υποβάλει αίτηση για τις υποτροφίες ΝΕΟΝ 2019 που αφορούν σε:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (Ph.D)

Ο Οργανισµός Πολιτισµού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ χορηγεί υποτροφίες για ολοκλήρωση σπουδών Διδακτορικού επιπέδου σε νέους δηµιουργούς και σπουδαστές που αφορούν:

α) στην Ιστορία της Τέχνης / Φιλοσοφία της Τέχνης

β) στις Επιµελητικές Σπουδές

Θα δοθούν δύο (2) υποτροφίες των €10.000 η κάθε µία, για ταξίδια και επιτόπια έρευνα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 6 ΜΑΙΟΥ 2019

Για να δείτε την προκήρυξη για διδακτορικές σπουδές πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε όλες τις πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ